Veel gestelde vragen over Zonne-panelen

Ten eerste zijn zonnestroompanelen, zonnepanelen, zonnecellen, pv-panelen en pv-systemen synoniemen van elkaar. Een zonnepaneel bestaat uit een glasplaat en een kunststof plaat met hiertusssenin een aantal in serie geschakelde zonnecellen. Een zonnecel is een zeer dun plakje materiaal dat zonlicht omzet in gelijkstroom. Er zijn zonnecellen uit allerlei soorten materiaal. Het meest gebruikte materiaal heet 'polykristallijn silicium'. Panelen die hiervan zijn gemaakt zijn blauw van kleur.

Een zonnecel is een zeer dunne schijf met halfgeleidend materiaal geproduceerd uit silicium. Strikt genomen spreekt men van mono- en polykristallijne zonnecellen. Daarnaast komen ook HIT-cellen, amorfe cellen, dunne film cellen,… voor. Op de voor- en achterkant zijn contactstroken bevestigd, die de uit het zonlicht opgewekte stroom afvoeren. Het silicium wordt uit zand gewonnen en is in overvloed beschikbaar.

In een fotovoltaïsch systeem wordt de energie van het zonlicht onmiddellijk omgezet in stroom met behulp van zonnecellen. Het woord fotovoltaïsch komt van "photon" (Grieks voor licht) en "Volta" (naar de Italiaanse uitvinder naar wie de elektrische spanning Volt genoemd werd).

Gelijkstroom. U heeft een omvormer (inverter) nodig om er in uw huishouden gebruik van te kunnen maken.

De invertor voor omzetting van gelijkstroom (stroom PV-cellen) naar wisselspanning wordt best zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst in een goed verluchte en bereikbare ruimte.Afstand tussen panelen - omvormer +/- 30mAfstand tussen omvormer – tellerkast  +/- 10mVoor de meeste gevallen is dit geen probleem zoniet moeten we de kabelsectie aanpassen.

Individuele zonnecellen worden tot zogenaamde zonnepanelen (ook PV-modulen of zonnegeneratoren genoemd) aaneengeschakeld, die zonlicht in elektrische stroom omzetten. Zodra er (zon)licht op het paneel valt, wordt de energie van de straling in gelijkstroom omgezet. Vervolgens wordt de geproduceerde gelijkstroom met behulp van een omvormer in voor het net bruikbare wisselstroom veranderd. De omvormer wordt op een geschikte plek tussen de zonnepanelen en de meterkast aangebracht.Een zonnepaneel benut dus het zonlicht en levert ook dan nog stroom als de hemel bewolkt of zelfs helemaal bedekt is. Zelfs bij kunstlicht is het paneel nog te gebruiken. (Natuurlijk hangt de opbrengst van de hoeveelheid licht af.)

Fotovoltaïsche modules gebruiken niet alleen het directe zonlicht maar ook de zogenaamde diffuse straling uit de wolken. Hoe helderder het buiten is hoe meer vermogen de modules produceren. Ook bij een bewolkte hemel leveren de modules nog energie. Wel is de opgewekte energie bij direct zonlicht een stuk hoger dan bij diffuus licht. Op jaarbasis bedraagt het diffuse gedeelte 60% van de totale instraling.

kWh is de afkorting voor kilowattuur (Engels: kilowatt per hour). Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd vermogen van 1000 W. In deze eenheden rekent uw energiebedrijf de verbruikte elektriciteit af.

De afkorting Wp staat voor Watt piekvermogen (1.000 Wp = 1 kWp). Dit is het normvermogen, dat wil zeggen het vermogen dat onder bepaalde testomstandigheden bereikt wordt. Wp duidt dus niet het normaliter afgegeven vermogen aan, maar het hoogste vermogen dat een paneel onder optimale omstandigheden afgeeft

De modules halen maximaal rendement als ze naar het zuiden gericht zijn. Het rendement is ongeveer 15-20% procent lager als het systeem naar het oosten of westen gericht is in vergelijking met installatie onder ideale omstandigheden. Omdat het aandeel diffuus licht zo groot is, hoeven de panelen niet pal op het zuiden gericht te staan. Systemen met een oriëntatie tussen ZO en ZW bij een dakhelling van 20 à 60° leveren mooie rendementen op. De ideale opstelling in Vlaanderen in –2° ZO met een helling van 35°.

Heeft u een schuin of plat dak met onbelemmerd uitzicht op het zuiden. De panelen moeten namelijk zo veel en zo lang mogelijk zonlicht ontvangen. Schaduw is de grootste vijand.

Nee. Als er niet genoeg zonlicht op de panelen valt, houden ze er netjes mee op.

Haven Genk Ook in België levert de zon 90 keer meer energie dan we zelf nodig hebben. Een systeem van 10 m² levert ongeveer 1000 à 1100 kWh per jaar of 800 à 850 kWh per kWp. De beschikbare dakoppervlakken zouden voor 30% kunnen instaan in de energie die we nodig hebben.

Nee, de zonnepanelen kunnen op de pannen van uw dak worden geïnstalleerd. Er zijn geen aanpassingen nodig aan de dakconstructie of elektriciteitsinstallatie. Alleen bij een plat dak is er wel een speciale verzwaarde opstelling nodig, die los op het dak komt te staan.

De in de modulen geproduceerde gelijkstroom wordt met een wisselrichter in de gangbare wisselstroom omgezet. Het systeem wordt met het 230V-net gekoppeld. Dit heeft als groot voordeel dat de geproduceerde energie steeds benut wordt. Ofwel in het eigen huishouden ofwel door andere verbruikers in de omgeving, aangezien de stroom ter beschikking gesteld wordt van het elektriciteitsnet (via de terugdraaiende kWh-teller. Hierbij gebruikt men als het ware het net als batterij. Op deze manier gaat geen zonnestroom verloren. Er zijn dus ook geen dure en voor het milieu schadelijke batterijen nodig. Dit alles draagt bij tot een beter milieu. Dit systeem noemt men een netgekoppeld systeem.

Type dak plaatsing zonne-panelenZonnepanelen laten zich zonder problemen op haast elk dak installeren. Ze kunnen zowel op schuine als op platte daken worden geplaatst. Voor elk dak bestaat er een passende constructie. Zo bestaan er zelfs speciale constructies voor zinkplaat daken en voor schuine asfalt daken.

Ja, dat kan. Echter zijn deze installaties duurder dan de opbouw installatie en hebben we een extra rendementsverlies van +/- 5%. Economisch/milieu technisch gezien dus geen ideale oplossing

De vraag naar zonnepanelen stijgt de laatste jaren aanzienlijk. De productiecapaciteit van de producenten van zonnepanelen kan echter niet zomaar worden uitgebreid, en loopt dus achter op de stijgende vraag. Daardoor zullen de prijzen, volgens mensen in de zonnepanelenbranche, in eersteinstantie eerder wat stijgen dan dalen. Als de productiecapaciteit is uitgebreid kunnen de prijzen weer gaan dalen. Tegen die tijd zullen echter de (overheid-) subsidies ook afnemen.

Zonnepanelen hebben een gemiddelde levensduur van meer dan 30 jaar. De standtijd van de omvormer is in principe op meer dan 20 jaar berekend, maar dit wordt niet altijd bereikt. Indien nodig kan hij echter probleemloos en tegen aanvaardbare kosten vervangen worden. Voor de installatie alsgeheel is het, met gebruik van openbare instralinggegevens, op jaarbasis mogelijk om eventuele rendementsverliezen te detecteren. In zulke gevallen kunnen onze experts de oorzaken vlot analyseren en desgewenst verhelpen.

Gedurende vele jaren en tijdens verscheidene toepassingen heeft de fotovoltaïsche technologie haar betrouwbaarheid bewezen.Deze techniek werd oorspronkelijk voor de uiterst veeleisende ruimtevaart ontwikkeld. De huidige techniek is betrouwbaar, beproefd en milieuvriendelijk. In onze buurlanden, waaronder Nederland en Duitsland, zijn reeds duizenden installaties geplaatst. Andere Europese landen volgen. Men rekent momenteel op een levensduur van 30 à 40 jaar. De door ons aangeboden modulenhebben overigens een vermogengarantie van 20 tot 25 jaar (na 20 of 25 jaar min 80% van het gegarandeerde minimumvermogen).Er zijn dus ook geen dure en voor het milieu schadelijke batterijen nodig. Dit alles draagt bij tot een beter milieu. Dit systeem noemt men een netgekoppeld systeem.

Leveranciers van panelen geven doorgaans 25 jaar garantie op de opbrengst van de panelen.

Om de veiligheid te garanderen schakelt een netgekoppeld PV-systeem onmiddellijk uit bij netuitval.

De installatie vereist praktisch geen onderhoud. Het onderhoud is minimaal. De omvormers en modules zijn onderhoudsvrij. Bij regenweer wordt het vuil van de modules verwijderd.Toch raden wij aan om de panelen om de 4-5 jaar te reinigen.

Bliksem inslag zonne-panelenNee. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gevaar voor blikseminslag niet groter wordt als men als de installatie op het dak plaatst. Toch is de elektronica, en vooral de omvormer, zeer gevoelig. Dat betekent dat bij blikseminslag in de nabije omgeving uw installatie gevaar loopt beschadigd te worden. In zo'n geval spreekt men van een indirecte blikseminslag. Het risico van inductieschade is uiterst klein, maar als het toch gebeurt, is de schade groot: een kortsluiting als gevolg van een blikseminslag kan een groot aantal apparaten vernielen. In sommige gevallen wordt inductieschade echter gedekt door de inboedelverzekering

Voor installaties met een nominaal AC-vermogen lager dan of gelijk aan 10 kWp (kilowattpiek) hebt u recht op een terugdraaiende teller. Het gemeten verbruik wordt dan verminderd indien u meer produceert dan verbruikt. Dit betekent dat de stroom een zelfde waarde heeft als de aankoopprijs van uw leverancier.
Voor grotere installaties is dit niet toegestaan. Indien er meer wordt geproduceerd dan verbruikt, dient dit apart te worden gemeten.

sneeuwElke installatie wordt zodanig bevestigd dat zij ook tegen extreme weersomstandigheden bestand is. Bovendien wordt voor de panelen gehard veiligheidsglas gebruikt. Storm, sneeuw en strenge vorst zijn daardoor geen probleem. In het algemeen zijn de panelen ook bestand tegen hagel. Niettemin is een verzekering tegen extreme weersomstandigheden aan te bevelen. Het is belangrijk modules te plaatsen die voldoen aan de IEC61215. Bij deze norm worden de modules o.a. aan een hagelslagproef onderworpen.

Per schijf van 1.000 kWh opgewekte elektriciteit wordt één groene stroomcertificaat toegekend. De waarde van een groene stroomcertificaat hangt af van de datum van indienstname van de zonnepanelen.

Als groene stroomproducent kan u met uw netbeheerder een overeenkomst sluiten om de decretaal vastgelegde minimumwaarden voor de groene stroomcertificaten te garanderen. Dit kadert in de engagementen die de netbeheerders zijn aangegaan in de energiebeleidovereenkomst die ze afgesloten hebben met de Vlaamse overheid. Deze minimumwaarden worden gegarandeerd voor installaties in dienst genomen na 1 januari 2006. Een dergelijk contract heeft een looptijd van minstens 10 jaar (20 jaar voor zonne-energie) vanaf de indienstname van de installatie.Ik hoorde dat de subsidies opgebruikt zijn. Heb ik nog recht op een tussenkomst?De investeringssubsidies en de uitreiking van certificaten staan volledig los van elkaar. Het systeem van de ecologiepremie voor bedrijven is wel veranderd, maar de certificaten blijven uitbetaald worden door uw netbeheerder.Met andere woorden: voor steunmaatregelen in verband met het plaatsen van installaties zelf, kan u best terecht bij het Vlaams Energieagentschap. De certificaten zelf zij  niet "uitgeput".

Van zodra u 1000 kWh geproduceerd heeft, maakt de VREG een groenestroomcertificaat aan. Dat certificaat wordt aangeboden aan de netbeheerder. Deze zorgt voor de uitbetaling van het bedrag van 350 € per certificaat. De VREG en de netbeheerders streven ernaar om de periode tot uitbetaling zo kort mogelijk te houden.
Mocht het meer dan 2 maanden duren, dan kan er iets fout gegaan zijn bij de administratieve verwerking en kunt u contact opnemen met certificatenbeheer@vreg.be.

Zonnepanelen laten zich zonder problemen op haast elk dak installeren. Ze kunnen zowel op schuine als op platte daken worden geplaatst. Voor elk dak bestaat er een passende constructie. Zo bestaan er zelfs speciale constructies voor zinkplaat daken en voor schuine asfalt daken.