Moeten de modules altijd op het zuiden gericht zijn?

De modules halen maximaal rendement als ze naar het zuiden gericht zijn. Het rendement is ongeveer 15-20% procent lager als het systeem naar het oosten of westen gericht is in vergelijking met installatie onder ideale omstandigheden. Omdat het aandeel diffuus licht zo groot is, hoeven de panelen niet pal op het zuiden gericht te staan. Systemen met een oriëntatie tussen ZO en ZW bij een dakhelling van 20 à 60° leveren mooie rendementen op. De ideale opstelling in Vlaanderen in –2° ZO met een helling van 35°.