Wat is een zonnecel?

Een zonnecel is een zeer dunne schijf met halfgeleidend materiaal geproduceerd uit silicium. Strikt genomen spreekt men van mono- en polykristallijne zonnecellen. Daarnaast komen ook HIT-cellen, amorfe cellen, dunne film cellen,… voor. Op de voor- en achterkant zijn contactstroken bevestigd, die de uit het zonlicht opgewekte stroom afvoeren. Het silicium wordt uit zand gewonnen en is in overvloed beschikbaar.