Loop ik een risico bij een dergelijke investering?Als groene stroomproducent kan u met uw netbeheerder een overeenkomst sluiten

Als groene stroomproducent kan u met uw netbeheerder een overeenkomst sluiten om de decretaal vastgelegde minimumwaarden voor de groene stroomcertificaten te garanderen. Dit kadert in de engagementen die de netbeheerders zijn aangegaan in de energiebeleidovereenkomst die ze afgesloten hebben met de Vlaamse overheid. Deze minimumwaarden worden gegarandeerd voor installaties in dienst genomen na 1 januari 2006. Een dergelijk contract heeft een looptijd van minstens 10 jaar (20 jaar voor zonne-energie) vanaf de indienstname van de installatie.Ik hoorde dat de subsidies opgebruikt zijn. Heb ik nog recht op een tussenkomst?De investeringssubsidies en de uitreiking van certificaten staan volledig los van elkaar. Het systeem van de ecologiepremie voor bedrijven is wel veranderd, maar de certificaten blijven uitbetaald worden door uw netbeheerder.Met andere woorden: voor steunmaatregelen in verband met het plaatsen van installaties zelf, kan u best terecht bij het Vlaams Energieagentschap. De certificaten zelf zij  niet "uitgeput".