Staat deze techniek reeds op punt?

Gedurende vele jaren en tijdens verscheidene toepassingen heeft de fotovoltaïsche technologie haar betrouwbaarheid bewezen.Deze techniek werd oorspronkelijk voor de uiterst veeleisende ruimtevaart ontwikkeld. De huidige techniek is betrouwbaar, beproefd en milieuvriendelijk. In onze buurlanden, waaronder Nederland en Duitsland, zijn reeds duizenden installaties geplaatst. Andere Europese landen volgen. Men rekent momenteel op een levensduur van 30 à 40 jaar. De door ons aangeboden modulenhebben overigens een vermogengarantie van 20 tot 25 jaar (na 20 of 25 jaar min 80% van het gegarandeerde minimumvermogen).Er zijn dus ook geen dure en voor het milieu schadelijke batterijen nodig. Dit alles draagt bij tot een beter milieu. Dit systeem noemt men een netgekoppeld systeem.