Hoe komt de stroom in het net?

De in de modulen geproduceerde gelijkstroom wordt met een wisselrichter in de gangbare wisselstroom omgezet. Het systeem wordt met het 230V-net gekoppeld. Dit heeft als groot voordeel dat de geproduceerde energie steeds benut wordt. Ofwel in het eigen huishouden ofwel door andere verbruikers in de omgeving, aangezien de stroom ter beschikking gesteld wordt van het elektriciteitsnet (via de terugdraaiende kWh-teller. Hierbij gebruikt men als het ware het net als batterij. Op deze manier gaat geen zonnestroom verloren. Er zijn dus ook geen dure en voor het milieu schadelijke batterijen nodig. Dit alles draagt bij tot een beter milieu. Dit systeem noemt men een netgekoppeld systeem.